Karnawałowe nocowanie na dywanie – second edition

Rodzicu, jeśli chcesz zapisać dziecko na nocowanie, dokonaj zapisu (w szkole lub pod podanym nr telefonu), wypełnij zgłoszenie(dostępne w szkole) i opłać udział.

Prosimy, żeby dziecko zabrało ze sobą karimatę lub materac (jednoosobowy), coś do przykrycia, poduszkę i dobry humor.


WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Uczestnikami Warsztatów Językowych mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

2. Podstawą rezerwacji miejsca na zajęciach jest dokonanie zgłoszenia w szkole lub telefonicznie, a następnie wpłacenie kwoty tego samego dnia gotówką lub przelewem do dnia następnego licząc od dnia dokonania rezerwacji na konto: 10 1140 2017 0000 4002 0566 6047
W tytule przelewu należy wpisać: Warsztaty językowe oraz imię i nazwisko uczestnika kursu
W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie rezerwacja ulega anulowaniu.

3.  W przypadku rezygnacji z zajęć w terminie dłuższym niż 2 dni przed datą ich rozpoczęcia, Organizator dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 2 dni przed rozpoczęciem lub w czasie trwania warsztatów, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Uczestnikom nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania Warsztatów językowych z winy leżącej  po stronie Uczestnika np.: dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości zajęć, nieprzestrzeganie regulaminu Warsztatów Językowych.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnikowi zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

5.  Minimalna liczba uczestników potrzebna do zorganizowania grupy Warsztatów
językowych to 10 osób.

6. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona.
 

REGULAMIN WARSZTATÓW JĘZYKOWYCH
 
1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Warsztatów Językowych.

2. Warsztaty Językowe trwają od godziny 19:00(08.02.2020) do 9:00 (09.02.2020).

3. Dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego i zajęciach ruchowych.

4.  Zgłoszenie dziecka oznacza akceptację programu Warsztatów Językowych.

5. Uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa wobec prowadzących zajęcia i stosowania się do ich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wszystkich członków grupy. W przypadku złego zachowania Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego telefonu z prośbą o odbiór dziecka bez możliwości zwrotu uiszczonej opłaty za warsztaty.

6.  Zabronione jest samowolne oddalanie się od grupy.

7.  Dzieci powinny być odebrane z zajęć przez rodziców w niedzielę o godz. 9:00, same mogą wracać do  domu lub być odbierane przez kogoś innego tylko za wcześniejszą pisemną zgodą rodzica.

8. Za umyślne szkody materialne spowodowane przez uczestnika Warsztatów Językowych odpowiadają finansowo rodzice lub prawni opiekunowie.

9.  FUNKY ENGLISH Studio Językowe nie ponosi odpowiedzialności za zgubione przez dzieci wartościowe przedmioty:  telefony komórkowe i inne elektroniczne gadżety.