fbpx

Dane osobowe

Polityka Prywatności

 Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest FUNKY ENGLISH Studio Językowe Kamila Karczewska z siedzibą przy ul. Ściegiennego 81 /8 , 25-114 Kielce, tel.: 502 38 22 18 adres e-mail: biuro@funkyenglish.pl
  2. Dane osobowe małoletnich uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Funky English m.in. naboru, organizacji i rozliczeń kursów języka angielskiego oraz imprez towarzyszących, a także przekazywania informacji o takich kursach bezpośrednio zainteresowanym lub w celach umówienia lekcji pokazowej na podstawie:
  3. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– Art. 6 pkt 1 lit. a – na podstawie wyrażonej zgody,

– Art 6 pkt 1 lit. b – zawartych umów lub w celu zawarcia umowy,

– Art. 6 pkt 1 lit. f –  realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

a.Kodeksu cywilnego,

b. Regulaminu FUNKY ENGLISH STUDIO JĘZYKOWE z dn. 12.06.2021 , Regulaminu Warsztatów

c. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

d. Prawa telekomunikacyjnego

3. Kategoria danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, pesel, data urodzenia, dane adresowe.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie: firmy współpracujące z FUNKY English. Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, w tym dostawcom usług z zakresu wsparcia IT, którzy otrzymają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usługi, na potrzeby których z nimi współpracujemy, na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych.

5. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie w celu uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Funky English m.in. naboru, organizacji i rozliczeń kursów języka angielskiego oraz imprez towarzyszących, a także przekazywania informacji o takich kursach bezpośrednio zainteresowanym lub w celach umówienia lekcji pokazowej oraz realizacji innych ustawowych obowiązków. Dane będą przechowywane do odwołania, nie dłużej niż lat 6.

7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby od której pochodzą lub od rodzica bądź opiekuna prawnego

10. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla celu uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Funky English tj w celu uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Funky English m.in. naboru, organizacji i rozliczeń kursów języka angielskiego oraz imprez towarzyszących, a także przekazywania informacji o takich kursach bezpośrednio zainteresowanym lub w celach umówienia lekcji pokazowej, ich niepodanie może skutkować odmową przyjęcia na zajęcia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

11. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

12. W przypadku zmiany celu przetwarzania administrator przekaże Pani/Panu odpowiednią informację.

Pliki cookie.

Pliki cookie to niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu użytkownika przez strony internetowe, które są przez niego odwiedzane. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Mają one szerokie zastosowanie w usprawnianiu funkcjonowania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny.

Pliki cookie mogą zostać wyłączone w Twojej przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce, z której korzysta użytkownik może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji stron internetowych.

Pliki cookie nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację osób. Anonimowe dane gromadzone w ten sposób ułatwiają Państwu korzystanie z serwisu, a Szkole dostarczają informacji dotyczących aktywności jego użytkowników.

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie:

  • Techniczne (tymczasowe) pliki cookie, niezbędne do zapewnienia podstawowego funkcjonowania stron internetowych, np. możliwości dodawania produktów oferowanych przez Szkołę, przetwarzania zakupu i wyświetlania wersji witryny wymagającej lub niewymagającej obsługi JavaScript.
  • Pliki cookie YouTube (tymczasowe i stałe) wykorzystywane przez odtwarzacz wideo YouTube. Pliki cookie są zapisywane na Państwa komputerze w momencie uruchomienia odtwarzacza.
  • Pliki cookie Google Analytics (stałe), które pozwalają Szkole lepiej dostosowywać witryny. Używane są do zbierania i analizy anonimowych danych na temat zachowań użytkowników z użyciem narzędzia Google Analytics.
  • Pliki cookie AdWords (stałe) generowane przez system reklamowy. Zapamiętane zachowania użytkownika w serwisie umożliwią dostosowanie reklamy produktów oferowanych przez Szkołę do Państwa zainteresowań.
  • Pliki cookie Facebook (tymczasowe i stałe) wykorzystywane przez widżet Facebooka i przechowywane w serwisie Facebook. Jeśli korzystacie Państwo z naszej strony będąc zalogowanym na danym portalu, może dojść do przekazania temu portalowi informacji dotyczących sposobu korzystania z  naszego serwisu.

Przeglądając serwis wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie przez Administratora. Jeśli pliki te nie mają być zapisywane należy zmienić ustawienia przeglądarki na Państwa urządzeniach a potrzebne informacje można znaleźć w funkcjach pomocy przeglądarki.

Korzystanie z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics dostarczanej przez Google, Inc. (zwanej dalej „Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje o korzystaniu ze strony internetowej wraz z zawartością każdego z plików cookie będą przekazywane przez Google i przechowywane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzysta takie informacje do oceny sposobu korzystania ze strony internetowej i tworzenia raportów dla administratora dotyczących jej działania, a także w celu świadczenia dodatkowych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu w ogóle. Google może również udostępniać takie informacje osobom trzecim – jeżeli wymagają tego przepisy prawa, lub jeżeli powierza przetwarzanie takich informacji osobom trzecim.

Usługa Google Analytics została rozszerzona tak, aby uwzględnić powiązane funkcje reklamowe udostępniane przez Google, w szczególności:

  • Podgląd „ekranów” w sieci reklamowej Google,
  • Remarketing (wyświetlanie reklam w sieci partnerskiej w oparciu o wyszukiwania produktów),

Więcej informacji na temat przetwarzania i wykorzystywania danych znaleźć można w Warunkach współpracy Google.

Jeżeli chcecie Państwo zablokować wysyłanie anonimowych statystyk za pośrednictwem Google Analytics, możecie użyć wtyczki udostępnianej w tym celu przez Google. Wtyczkę należy pobrać i zainstalować we własnej przeglądarce.

 

 

Call Now Button+48 502 38 22 18