fbpx

Dane osobowe

Polityka Prywatności

 Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest FUNKY ENGLISH Studio Językowe Kamila Karczewska z siedzibą przy ul. Ściegiennego 81 /8 , 25-114 Kielce, tel.: 502 38 22 18 adres e-mail: biuro@funkyenglish.pl
 2. Dane osobowe małoletnich uczestników oraz ich przedstawicieli ustawowych przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Funky English m.in. naboru, organizacji i rozliczeń kursów języka angielskiego oraz imprez towarzyszących, a także przekazywania informacji o takich kursach bezpośrednio zainteresowanym lub w celach umówienia lekcji pokazowej na podstawie:
 3. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– Art. 6 pkt 1 lit. a – na podstawie wyrażonej zgody,

 • 6 pkt 1 lit. b – zawartych umów lub w celu zawarcia umowy,

– Art. 6 pkt 1 lit. f –  realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

 1. Kodeksu cywilnego,
 2. Regulaminu FUNKY ENGLISH STUDIO JĘZYKOWE z dn. 31.05.2019 ,
 3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Prawa telekomunikacyjnego,
 5. Kategoria danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, pesel, data urodzenia, dane adresowe.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie: firmy współpracujące z FUNKY English.
 7. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie w celu uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Funky English m.in. naboru, organizacji i rozliczeń kursów języka angielskiego oraz imprez towarzyszących, a także przekazywania informacji o takich kursach bezpośrednio zainteresowanym lub w celach umówienia lekcji pokazowej oraz realizacji innych ustawowych obowiązków. Dane będą przechowywane do odwołania, nie dłużej niż lat 6.
 9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Pani/Pana dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby od której pochodzą lub od rodzica bądź opiekuna prawnego
 12. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla celu uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Funky English tj w celu uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Funky English m.in. naboru, organizacji i rozliczeń kursów języka angielskiego oraz imprez towarzyszących, a także przekazywania informacji o takich kursach bezpośrednio zainteresowanym lub w celach umówienia lekcji pokazowej, ich niepodanie może skutkować odmową przyjęcia na zajęcia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 13. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)
 14. W przypadku zmiany celu przetwarzania administrator przekaże Pani/Panu odpowiednią informację.


 

Call Now Button+48 502 38 22 18