Dane osobowe


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest FUNKY ENGLISH Studio
  Językowe Kamila Karczewska z siedzibą przy ul. Ściegiennego 81 /8 , 25-114 Kielce, tel.: 502 38 22 18 adres e-mail: biuro@funkyenglish.pl
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych małoletnich uczestników jest realizacja zawartej umowy (w formie papierowej lub słownej) pomiędzy przedstawicielem ustawowym małoletniego uczestnika oraz wyrażona zgoda.
 • będziemy przetwarzać dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także w przypadku wyrażenia na to zgody, przesłania naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.
 • dane będą przetwarzane przez administratora danych, na podstawie upoważnienia administratora przez osoby zatrudnione w FUNKY ENGLISH Studio Językowe, a dodatkowo dane mogą być przekazane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji celu umowy- firma prowadząca obsługę księgową administratora, dostawca domeny internetowej, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora. Dodatkowo odbiorcami będą instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • W oparciu o udzieloną zgodę wizerunek niepełnoletniego uczestnika może być utrwalany i upowszechniany dla celów marketingowych przez administratora danych między innymi na stronie internetowej funkyenglish.pl , portalach społecznościowych, serwisie You Tube, platformie Class Dojo, a także  w lokalach, w których organizator świadczy swoje usługi
 • dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
 • dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez uczestnika z naszych usług oraz dodatkowo przez okres niezbędny do ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lecz nie dłużej niż lat 10 od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie współpracy
 • masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
 • w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.
Call Now Button+48 502 38 22 18