Zimowe Nocowanie na Dywanie

UWAGA!!!
Ze względu na ogłoszoną na sobotę żałobę norodową, nasze Zimowe Nocowanie na Dywanie dn 19.01.2019, które ma charakter czysto rozrywkowy, zostaje ODWOŁANE.

Mam nadzieję, że dzieciaki wybaczą, ale jestem zdania, że tak trzeba. Będzie to dla nich dobra lekcja szacunku dla drugiego człowieka, przeciwdziałania nienawiści, zrozumienia tego,co się stało i dzeje w Polsce.
Przecież wszyscy bierzemy udział w kształtowaniu młodego pokolenia …